SONAR Beacon

Sonar Beacon dönüştürücüleri, denizaltılardaki Sonar Beacon Sistemlerinin (SBS) ayrılmaz bir parçasıdır. Kaza veya olay durumunda, SBS acil bir sinyal verici olarak etkinleştirilir ve kurtarma gemileri tarafından denizaltının tam olarak yerini belirlemek için kullanılır. ENS Piezoaygıtlar Ltd. tarafından geliştirilen SBS transdüserleri güvenilir Tonpilz tasarımına dayanır ve 9 kHz (LF) ve 37.5 kHz (HF) frekanslarında çalışır.

Hidrofonlar

İnce kabuk içi boş küresel dönüştürücü yapısı, kürenin yarıçap/kalınlık (r/t) oranına bağlı olarak gerilmeyi yeniden dağıtarak ve gelen gerilmeyi etkili bir şekilde bir esnek gerilmeli dönüştürücü gibi yükselterek büyük hidrostatik piezoelektrik yük katsayıları sağlar. Bu, her yöne duyarlı elektroakustik bir tepki sağlar. ENS Piezoaygıtlar Ltd., 20 kHz ila 1 MHz aralığında çalışan küresel her yöne duyarlı dönüştürücüleri üretmek etmek için iki farklı yöntem kullanmaktadır.

Pinger Dönüştürücü

"Pinger" dönüştürücüleri, genellikle insanlı ve insansız sualtı araçlarında, hedefleri aktif olarak aramak ve bulmak için projektör olarak veya izleme amaçları için aktif ultrason sinyalleri sağlar. Uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olarak, ENS Piezoeaygıtlar Ltd. tarafından geliştirilen pinger geniş bir frekans aralığında, 20 kHz ila 80 kHz arasında çalışabilir. Hem yüksek derecede yönlendirilmiş akustik sinyaller üretebilirler hem de düzlem içi her yöne yayılan yayınım tepkisi sağlayabilirler.

Tonpilz Dizinleri

Dönüştürücü dizinleri dalga şekillendirme veya aktif/pasif tarama uygulamalarında kullanılırlar. Tonpilz tasarımındaki dönüştürücüler ENS Piezoaygıtlar Ltd. tarafından talebe bağlı olarak farklı frekanslar için geliştirilmektedir.

Piezokompozitler

Kütlesel piezoelektrik seramikler, yüksek akustik empadans nedeniyle düşük elektroakustik performansa sahiptir. Yan taramalı sonar, aktif titreşim kontrolü ve enerji toplama gibi uygulamalar aynı zamanda esnek piezoelektrik dönüştürücülere ihtiyaç duyar. Bu sorunlara yönelik temel çözüm, piezokompozit tasarımıdır. Burada piezoelektrik fiberler veya partiküller pasif bir polimer matrisine gömülür. ENS Piezoaygıtlar Ltd., 1-3 ve 0-3 piezokompozitlerinin üretiminde uzmanlığa sahiptir.